OHAL Sürecinde Gayrimenkul Sektöründeki 3 Önemli Yasal Düzenleme
OHAL sürecinde hukuk hayatımıza gören bazı düzenlemeler gayrimenkul piyasasını yakından ilgilendirmektedir. Son çıkarılan düzenlemeden başlarsak eğer; Tüketici Kanunumuz ile önemli derecede tüketiciyi koruyan düzenlemeler yapılmış ve 2014 yılında bu düzenlemeler [...]
Read More
Kira Yardımına Gelir Vergisi Yok!
Ali Güvenç Kiraz, kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayan arsa maliklerinin müteahhit tarafından kendilerine yapılan kira yardımlarının veya tahliye yardımlarının nasıl vergilendirecekleri konusunun hep önemli bir sorun olarak görüldüğünü açıkladı. Kentsel [...]
Read More
Kentsel Dönüşüm Yasasını Hızlandıracak Düzenleme
6306 Sayılı yasa kapsamında uygulamada ortaya çıkan ve süreci yavaşlatan bazı kısımları 6704 sayılı Torba Yasa ile giderilmiş oldu. 26.04.2016 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan bu düzenlemeler ile uygulamada ciddi [...]
Read More
Kentsel Dönüşümde Mülkiyet Hakkı Sorunu!
Kentsel dönüşüm yasası kapsamında son 3 yılda önemli bir aşama kaydettiğimizi söylemek gerekmektedir. Yasanın çıkarıldığı 2012 yılından itibaren 3 yönetmelik değişikliği ve 1 Anayasa Mahkemesi iptali ile belli bir rotanın [...]
Read More
Kentsel Dönüşüm Yasası İle Kat Mülkiyeti Kanunu Birbirine Karıştırılıyor
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kamuoyunda bilinen adıyla Kentsel Dönüşüm Yasası ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kentsel dönüşüm sürecinde birbirine çok fazla karıştırılmaktadır. Kentsel Dönüşüm [...]
Read More
İnşaatlarda Bina Tamamlama Sigortası Zorunlu Olmalıdır
6306 sayılı Kentsel Dönüşüm yasası çıktığı günden itibaren etrafımızın adeta bir şantiyeye döndüğünü görüyoruz. Neredeyse tüm inşaatlarda kat karşılığı inşaat süreci yapılmak suretiyle inşa ediliyorlar. Müteahhit seçimi konusunda daha önce [...]
Read More
Tapuda Yönetim Planına Bakmadan Ev Satın Almayın!
Evet yazının başlığında da olduğu gibi vatandaşlarımızı bu konuda ciddi bir şekilde uyarmaktayız. Yönetim planı bir apartman veya sitenin Anayasa’sı niteliğindedir. Kat maliklerinin apartmanda uyacakları kuralları, ortak alanlar ile ilgili [...]
Read More
Kentsel Dönüşüm Yasası İle Vatandaşı Neler Bekliyor?
6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası çıkalı 2,5 sene oldu. 2,5 yıl içerisinde yasanın 4 yönetmelik değiştirdiği ve 1 Anayasa Mahkemesi iptali gördüğü düşünüldüğünde defalarca söylediğimiz ve uyardığımız hazırlıksız bir yasa olarak çıkarılmış [...]
Read More
Kentsel Dönüşümde Ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde KDV Sorunu!
Neredeyse her sokakta bir binanın yıkıldığı bir dönemi yaşıyoruz. 6306 sayılı yasa tüm hızıyla devam ediyor ve bölge bölge kentsel dönüşüm ilerliyor. Kentsel dönüşüm ilerledikçe bazı yan sorunlar ortaya çıkmaya başladı bu [...]
Read More
Kentsel Dönüşümde Muafiyet ve Vergi Ödeme Sorunu
6306 sayılı yasa kapsamında yasanın ön görmüş olduğu muafiyetleri şu şekilde sıralayabiliriz; 1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesi uyarınca alınan noter harçları. 2) Harçlar Kanununun [...]
Read More