Kentsel Dönüşümde Ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde KDV Sorunu!
Neredeyse her sokakta bir binanın yıkıldığı bir dönemi yaşıyoruz. 6306 sayılı yasa tüm hızıyla devam ediyor ve bölge bölge kentsel dönüşüm ilerliyor. Kentsel dönüşüm ilerledikçe bazı yan sorunlar ortaya çıkmaya başladı bu [...]
Read More
Kentsel Dönüşümde Muafiyet ve Vergi Ödeme Sorunu
6306 sayılı yasa kapsamında yasanın ön görmüş olduğu muafiyetleri şu şekilde sıralayabiliriz; 1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesi uyarınca alınan noter harçları. 2) Harçlar Kanununun [...]
Read More